post

یونیتی 3.4.1

unity 3.4.1

unity 3.4.1

نسخه جدید یونیتی هم عرضه شد و مهمترین تغییر در این نسخه پشتیبانی از زبان های شرقی می باشد، البته هنوز برای زبان فارسی تست نشده و در مشخصه های این نسخه هم نامی از فارسی یا عربی برده نشده و زبان های چینی ، کره ای و ژاپنی و دیگر زبان های شرقی زبان هایی هستند که در این نسخه پشتیبانی می شوند.

 

البته بسیاری از باگ های نسخه قبلی نیز گرفته شده و مثال AngryBots نیز تکمیل تر شده است.

 

منبع