post

آسمان دژ برترین بازی مستقل سال 2013 از نگاه بازی خورها

بالاخره نتایج برترین بازی های سال 2013 در سایت mmooftheyear اعلام شد. از بین بازی های شرکت کننده در این دوره بازی آسمان دژ برترین بازی سال 2013 از نگاه باز خورها شد.

/این خبر تکمیل خواهد شد…

بازی آنلاین آسمان دژ

بازی آنلاین آسمان دژ

 

منبع: mmooftheyear.com