post

بازی Bad Piggies و یونیتی

بازی bad piggies

بازی bad piggies

شرکت Rovio سازنده بازی پرندگان خشمگین که در چند سال اخیر به یکی از موفقترین کمپانی های ساخت بازی رایانه ای تبدیل شده است به تازگی بازی خوک های بد را منتشر کرد. این بازی تفاوت هایی با بازی پرندگان خشمگین دارد و در آن بیشتر به جنبه های فکری بازی پرداخته شده است.

در بازی خوک های بد بازیکن باید با استفاده از وسایل موجود در منو بازی به خوک کمک کند تا به نقطه ای خاص برسد.

حالا یک سورپرایز برای یونیتی کارها، این بازی به وسیله موتور بازی ساز یونیتی پیاده سازی شده است.

بازی bad piggies

بازی bad piggies