سلام
میخوام از یه گیم ابجکت تا جایی که کلیک میکنم یه خط به شگل نقطه چین کشیده شه کگه کسی بلده لطفا کمک کنه
با تشکر