سلام
میخوام یه آهنگ در همه سین هام پخش بشه اما به این صورت پخش بشه که وقتی تو سین اول هستیم و آهنگ داره پخش میشه و به سین دوم میریم آهنگ قطع نشه و از همون ادامش پخش بشه.
و یه دکمه هم برای قطع و وصل صدا بگذارم.
لطفا بهم کمک کنید چطوری این کارو کنم