سلام .
من یه کد می خوام که تمام تگ های 1 را بشماره و اون را به GUI Text بدم و وقتی تگ شمار صفر شد بره LEVEL 1