سلام . من برای بازی اول شخص ب جای گلوله نیار دارم شدید. اگه با نرمال باشه ک عالیه
پکیجی مکیجی ؟