سلام
سفارشات ریگ کاراکتر پذیرفته میشود
با هزینه ای مناسب کاراکتر شما را ریگ میکنیم
برای تماس یا پیام خصوصی بدبد
telegram/@qartopu