درود
یه بازی هست ولی مرحله ها سنگین هست، قصد دارم وقتی مرحله رو تموم کرد برای مرحله دوم، کاربر اونو دانلود کنه
آیا پکیج یا فیلم آموزشی کسی میشناسه
ممنون