سلام وقت بخیر من یه مشکلی حین اجرای بازی دارم یه سری توپ تو صفحه بازی میاد که آواتار باید این توپهارو بزنه موقع زدن یه افکت و یه صدا پخش میشه موقع نزدند و طی شدن فرصت یه افکت و صدا پخش میشه این بازی بعد از گذشت مثلا 50 سری توپ بیستایی البته این مقدار متغیره منظور اینه مثلا وقتی یک ساعت از شروع میگذره کرش میکنه من کلی ترفند به کار بردم برای کاهش مصرف سی پی یو و رم ولی بازم به نتیجه مطلوب نرسیدم یه بخش مهمه گزارش player log به قرار زیره

Could not allocate memory: System out of memory!
Trying to allocate: 15175736B with 16 alignment. MemoryLabel: FMODSample
Allocation happened at: Line:272 in C:\buildslave\unity\build\Modules/Audio/Public/AudioManager.cpp
Memory overview

[ ALLOC_TEMP_THREAD ] used: 32838B | peak: 0B | reserved: 6422528B
[ ALLOC_TEMP_JOB_1_FRAME ] used: 0B | peak: 0B | reserved: 1048576B
[ ALLOC_TEMP_JOB_2_FRAMES ] used: 0B | peak: 0B | reserved: 1048576B
[ ALLOC_TEMP_JOB_4_FRAMES ] used: 0B | peak: 0B | reserved: 4194304B
[ ALLOC_TEMP_JOB_ASYNC ] used: 0B | peak: 0B | reserved: 5242880B
[ ALLOC_DEFAULT ] used: 1002991720B | peak: 0B | reserved: 1044754432B
[ ALLOC_GFX ] used: 2077422984B | peak: 0B | reserved: 2315255808B
[ ALLOC_CACHEOBJECTS ] used: 36441024B | peak: 0B | reserved: 56623104B
[ ALLOC_TYPETREE ] used: 2848B | peak: 0B | reserved: 17825792B
[ ALLOC_PROFILER ] used: 1054000B | peak: 34878124B | reserved: 50331648B
UnityEngine.StackTraceUtility:ExtractStackTrace ()
UnityEngine.WWW:GetAudioClipInternal (bool,bool,bool,UnityEngine.AudioType)
UnityEngine.WWW:GetAudioClip (bool,bool,UnityEngine.AudioType)
UnityEngine.WWW:GetAudioClip (bool)
YamlParsing:loadYamlFile (string) (at D:/Faranak/Code/Light/Tele/FKK/FKK/Assets/Script/YamlParsing.cs:320)
YamlParsingpdate () (at D:/Faranak/Code/Light/Tele/FKK/FKK/Assets/Script/YamlParsing.cs:823)

[D:/Faranak/Code/Light/Tele/FKK/FKK/Assets/Script/YamlParsing.cs line 320]

Crash!!!
SymInit: Symbol-SearchPath: '.;C:\Faranak\FlashCardKinect;C:\Faranak\FlashCard Kinect;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;SRV*C:\websy mbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols;', symOptions: 534, UserName: 'ّFaranak28'
OS-Version: 10.0.0

اینم یه بخشی از گزارش پروفایلر مربوط به کار کرد سی پی یو
Untitled.jpg

اینم یه بخشی از گزارش پروفایلر مربوط به کارکرد جی پی یو
Untitled.jpg

ممنون میشم راهنمایی کنید که برای رفع این مشکل چیکار باید انجام بدم؟