سلام.توی بازی مرحله ای یه قسمتش مربوط به اعتبار میشه که مقدار اولیه بهش دادم توی عبور از مراحل اعتبار میگیره اما وقتی مجدد وارد بازی میشه اعتبار با اعتبار اولیه یکی میشه!!! <br>
چیکار باید کنم؟!