سلام اساتید و دوستان گرامی

کسی می دونه که چطور می تونم یک اسکیت پرنده تو یونیتی درست بکنم ؟