توضیحات پروژه
سورس بازی crowd city به صورت انگلیسی تهیه شده است. از شما انتظار میرود که ابتدا این بازی به فارسی تنظیم و در فاز دوم حالت چند نفره آنلاین به آن اضافه گردد. در صورت امکان انجام قیمت , زمان پیشنهادی خود را اعلام بفرمایید.

ایمیل: akrami.amin@gmail.com
تلگرام: @BigB98
با سپاس